Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing de volgende entiteiten binnen de
CBMK-groep, zijnde:

A. CollactiveBMK Preventie B.V. (Handelsregister: 56191669)
B. CollactiveBMK Incasso B.V. (Handelsregister: 17081281)
C. Deqt B.V. (Handelsregister: 67924336)
D. CBMK Data & Insights B.V. (Handelsregister: 81435037)
E. CBMK Customer Care B.V. (Handelsregister: 17285275)
Bezoekadres: Henri Wijnmalenweg 5, 5657 EP Eindhoven
Postadres: Henri Wijnmalenweg 5, 5657 EP Eindhoven

CBMK heeft de informatie op deze website zorgvuldig samengesteld. Desondanks bestaat de kans dat de informatie op een bepaald moment niet meer compleet, actueel of accuraat is. CBMK behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk gewenst moment aan te passen, zonder te zijn gehouden hierover een mededeling te doen.

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie van deze website. CBMK is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website of voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. CBMK is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie van deze website of het functioneren hiervan.

Alle uitingen van CBMK zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is daarom niet toegestaan om de inhoud van deze website te reproduceren of op een andere manier openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CBMK.