Aan welke eisen moet een factuur voldoen?

Iedere ondernemer die goederen of diensten levert aan andere ondernemers moet hiervoor een factuur sturen. Hieronder vallen ook verenigingen en stichtingen. Een factuur moet uiteraard correct zijn en aan een aantal vereisten voldoen.

Hieronder een overzicht van de basisgegevens.

 1. Volledige naam leverancier en die van de afnemer. Het gaat hierbij om de juridische naam. Een handelsnaam mag ook, als die in combinatie met adres en woonplaats geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
 2. Volledig adres van de leverancier en de afnemer. Een postbus is niet voldoende, het gaat om het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd.
 3. BTW nummer leverancier
 4. Kamer van Koophandelnummer leverancier
 5. Datum uitreiking factuur
 6. Een opvolgend factuurnummer
 7. De aard van de geleverde dienst of goederen
 8. De hoeveelheid of omvang van het geleverde
 9. Datum waarop is geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
 10. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht, exclusief btw. Vermeld aparte bedragen als er prestaties met verschillende btw tarieven worden geleverd. Indien van toepassing, ook eenheidsprijzen vermelden.
 11. Het btw tarief dat je als leverancier in rekening brengt
 12. Het btw bedrag

Contact Image

Mark Rombouts

Commercieel Manager

0880406955m.rombouts@cbmk.nl

Stel je vraag aan onze specialist

Heb je een vraag? Stel hem aan één van onze specialisten. Zij helpen je graag en voorzien je van een passend advies.

Mark Rombouts

Commercieel Manager

088 040 69 55 m.rombouts@cbmk.nl
Author Profile Picture