Hoe werkt het incassotraject van CBMK?

Wanneer je CBMK de opdracht geeft om de openstaande factuur in behandeling te nemen, maken wij dit binnen 24 uur kenbaar aan de debiteur. Wij gaan dan namens jou de debiteur benaderen om de openstaande schuld alsnog te voldoen. De debiteur is op dat moment, naar de hoofdsom, wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

Nadat wij de vordering in behandeling hebben genomen, start het minnelijke incassotraject. Ons streven hierbij is om de relatie met jouw klant goed te houden en de vordering buiten de rechtbank te incasseren.

Een schriftelijke sommatie tot betalen

De eerste stap is het versturen van een schriftelijke sommatie tot betalen. Vanaf dat moment is de debiteur ook incassokosten en rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Wij streven er naar om al het openstaande geld te incasseren, ook de incassokosten en de rente worden verhaald op de debiteur. De debiteur moet begrijpen dat het niet tijdig betalen van jouw factuur niet zonder gevolgen kan blijven.

Betrokken blijven

Wanneer de debiteur niet reageert op onze sommatie, houdt de vaste dossierbehandelaar met een flinke portie creativiteit en door het hanteren van een korte betalingstermijn de druk hoog op de debiteur.

Incasseren van jouw factuur

Een formele ingebrekestelling, telefonische incasso en waar nodig het treffen van een betalingsregeling met de debiteur maken deel uit van het minnelijke incassotraject. Wij incasseren jouw factuur, alsof het onze eigen factuur is.

Minnelijke incasso,

de debiteur betaalt zonder tussenkomst van de rechter.
→ Snel, met oog voor een goede relatie en zonder tussenkomst van de rechter. Dat is de kracht van het minnelijke incassotraject.

Gerechtelijke incasso,

de betaling afdwingen via de rechter.
→ Gerechtelijke incasso is een logische stap als debiteurenbeheer, pre-incasso en minnelijke incasso geen resultaat opleveren. Telefoontjes, herinneringen, aanmaningen en zelfs huisbezoek hebben niet tot betaling geleid. Graag adviseren we je over de slagingskans, kostenrisico’s, verhaalsmogelijkheden en procesvorm. Meer lezen over onze gerechtelijke incasso oplossingen.

Maatwerk voor elke incasso

Als je de incasso opdracht voor 18.00 uur bij ons indient, versturen wij de sommatie binnen 24 uur naar jouw klant. Wij werken niet met een automatisch gegenereerd incassotraject, maar bieden incasso oplossingen op maat. Elk geval is uniek en iedere debiteur reageert anders op een betalingsverzoek. Het te volgen traject wordt door jouw vaste dossierbehandelaar specifiek afgestemd op de vordering én de debiteur.

Contact Image

Mark Rombouts

Commercieel Manager

0880406955m.rombouts@cbmk.nl

Stel je vraag aan onze specialist

Heb je een vraag? Stel hem aan één van onze specialisten. Zij helpen je graag en voorzien je van een passend advies.

Mark Rombouts

Commercieel Manager

088 040 69 55 m.rombouts@cbmk.nl
Author Profile Picture