Ik kan de vordering niet betalen. Wat moet ik doen?

Ben je gesommeerd om een vordering te betalen, maar zijn je financiële middelen of is je financiële situatie op dit moment niet toereikend om de vordering te betalen, hetzij in termijnen of ineens? Neem dan contact met ons op.

Neem altijd contact met ons op

Indien je financiële situatie niet toereikend is om de vordering waarvoor je bent gesommeerd (ineens) te betalen, adviseren wij om dit in ieder geval kenbaar te maken aan onze dossierbehandelaars. Zij kunnen met jou overleggen of een voorlopige of desnoods minimale betalingsregeling tot de mogelijkheden behoort.

Hou in gedachten dat niet communiceren over jouw betalingsonmacht, of een andere reden waarom je niet betaald, betekent dat wij ook geen rekening met je huidige situatie.

Hoe eerder er contact met ons wordt opgenomen, hoe makkelijker het is om afspraken te maken. Als jouw financiële situatie dermate is dat je zelf geen overzicht meer heeft en er niet meer uitkomt, adviseren wij om ook een schuldhulpverlenende instantie te benaderen zodat zij je hiermee verder kunnen helpen. Je kunt je bijvoorbeeld wenden tot de gemeente waarin je woonachtig bent.

Wel ben en blijf je in principe zelf verantwoordelijk voor de betalingen. Een traject via een schuldhulpverlenende instantie betekent dus niet dat je niet (meer) met ons hoeft te communiceren.

Contact Image

Mark Rombouts

Commercieel Manager

0880406955m.rombouts@cbmk.nl

Stel je vraag aan onze specialist

Heb je een vraag? Stel hem aan één van onze specialisten. Zij helpen je graag en voorzien je van een passend advies.

Mark Rombouts

Commercieel Manager

088 040 69 55 m.rombouts@cbmk.nl
Author Profile Picture