Klachtenregeling CBMK

Een door CBMK ontvangen klacht wordt als volgt behandeld: de klacht wordt vastgelegd en de ontvangst ervan wordt schriftelijk aan de klager bevestigd en wel binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht. De opdrachtgever of debiteur verneemt de streefdatum waarop alles opgelost moet zijn.

Binnen CBMK kan een klacht, afhankelijk van de aard van de klacht, worden toegewezen aan één van de volgende medewerkers, die zich actief bezig gaan houden met de afwikkeling van een klacht:

Manager Operations;
Teamleiders Incasso, -debiteurenbeheer en – administratie;
Verkoop Manager;

Genoemde personen zullen altijd trachten zelf met de klager in kwestie telefonisch of schriftelijk tot overeenstemming te komen, waarna een schriftelijke bevestiging volgt, met een c.c. hiervan aan de Manager Operations. Indien met de oplossing een geldsom gemoeid is vindt er altijd overleg plaats met de Algemeen Directeur.

Van een klacht welke als opgelost wordt beschouwd dient eveneens melding te worden gemaakt aan de Manager Operations. Deze neemt contact op met de klager en verifieert of deze ook van mening is dat zijn of haar klacht naar behoren is opgelost. Als dit het geval is wordt de klacht uit de registratie verwijderd. Indien de klacht niet naar behoren is opgelost, dient de verantwoordelijke medewerker direct contact te zoeken met de klager om wederom een datum voor oplossing vast te stellen. Van dit alles vindt rapportage plaats aan Manager Operations.

Het kan voorkomen dat een klacht ook na een nieuwe tussenkomst niet opgelost kan worden. In zulk een geval dient de klager op de hoogte te worden gebracht van een beroepsprocedure die hij kan instellen bij de NVI.

Zie hiervoor: Klachtenregeling NVI

Contact Image

Mark Rombouts

Commercieel Manager

0880406955m.rombouts@cbmk.nl

Stel je vraag aan onze specialist

Heb je een vraag? Stel hem aan één van onze specialisten. Zij helpen je graag en voorzien je van een passend advies.

Mark Rombouts

Commercieel Manager

088 040 69 55 m.rombouts@cbmk.nl
Author Profile Picture