Klachtenprocedure NVI

Een klacht indienen

Onderdeel van het Incasso Keurmerk van de NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso Ondernemingen) is dat er een klachtenprocedure is. De klachtenprocedure van de NVI ziet toe op geschillen, die tussen een incassobureau en een debiteur of tussen een incassobureau en de opdrachtgever zijn ontstaan en betrekking hebben op de werkwijze van één van de leden van de NVI. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als er sprake is van een overtreding door het lid van de statuten, het huishoudelijk reglement of de Keurmerkcriteria/gedragscode van de NVI.

Sinds 1 januari 2014 worden de klachten over leden van de NVI door het KIGID in behandeling genomen. Kigid staat voor Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten. KIGID is een onafhankelijk instituut en handelt de klachten over de leden van de NVI af conform hun Geschillenregeling. Hieronder kunt u de klachtenprocedure vinden. Wilt u een klacht indienen over CollactiveBMK bij de NVI klik dan hier om doorgelinkt te worden naar de KIGID website. Het adres van de website van KIGID is www.kigid.nl

Klachtenprocedure

De klachtenprocedure ziet nadrukkelijk niet toe op geschillen die betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever van het NVI lid (de crediteur) en de debiteur. Bijvoorbeeld geschillen over het al dan niet rechtsgeldig zijn van de overeenkomst tussen debiteur en crediteur of over de vraag of de crediteur wel heeft geleverd wat is afgesproken. Dit soort zaken dient aan de rechter te worden voorgelegd.

De klacht wordt in eerste instantie doorgestuurd aan het betreffende NVI lidbedrijf met de bedoeling om op korte termijn tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Lukt dat niet, dan staat het partijen vrij om het geschil voor te leggen aan de Raad van Toezicht. De klager dient daarvoor een borg van € 50,- te storten.

Raad van Toezicht

De NVI beschikt over een Raad van Toezicht, die overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement klachten behandelt over de handelwijze van bij de vereniging aangesloten leden. Indien partijen binnen de gestelde termijn van 15 werkdagen niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing komen, staat het beide partijen vrij het geschil ter beoordeling voor te leggen aan de Raad van Toezicht/Geschillencommissie.

Contact Image

Mark Rombouts

Commercieel Manager

0880406955m.rombouts@cbmk.nl

Stel je vraag aan onze specialist

Heb je een vraag? Stel hem aan één van onze specialisten. Zij helpen je graag en voorzien je van een passend advies.

Mark Rombouts

Commercieel Manager

088 040 69 55 m.rombouts@cbmk.nl
Author Profile Picture