Wat houdt een dagvaardingsprocedure in?

Als een debiteur tijdens het minnelijke incassotraject niet vrijwillig overgaat tot betalen, is het mogelijk om een dagvaardingsprocedure op te starten onder begeleiding van onze juisten.

In de dagvaarding wordt de debiteur (de gedaagde) op een bepaalde datum opgeroepen om deel te nemen aan de tegen hem of haar aangespannen procedure. Tijdens een dagvaardingsprocedure verzoek je de rechter om een antwoord te geven op de vraag wie er gelijk heeft. Daarnaast kan met deze procedure een zogenaamde ‘executoriale titel’ verkregen worden. Hiermee kan de deurwaarder de opdracht gegeven worden om beslag te laten leggen op het vermogen van de gedaagde.

Dagvaardingsprocedure: een effectief drukmiddel

In een dagvaardingsprocedure beoordeelt de rechtbank wie gelijkt heeft. De partij de besluit te gaan dagvaarden, vraag de deurwaarder om aan de partij die gedagvaard wordt, een dagvaarding te betekenen. Na het betekenen zendt de deurwaarder een exemplaar hiervan naar de rechtbank. De zaak is vanaf dat moment aanhangig bij de rechtbank en komt op de rol te staan. Dat betekent dat de zaak, op de in de dagvaarding genoemde datum, behandeld wordt. De gedagvaarde partij dient uiterlijk op die datum schriftelijk kenbaar te maken of er verweer gevoerd wordt.

De gedagvaarde partij kan ook op de genoemde datum naar de rechtbank gaan en mondeling het verweer kenbaar maken. Hier gaat de voorkeur echter niet naar uit. Als er geen verweer gevoerd wordt, dan wijst de rechtbank de vordering meestal volledig toe in een verstekvonnis. Als er wel verweer gevoerd wordt, dan bepaalt de rechtbank aan de hand van dit verweer hoe de procedure verder verloopt. Het is mogelijk dat de beide partijen nog een keer schriftelijk mogen reageren. Het is ook mogelijk dat de rechtbank beide partijen uitnodigt voor een comparitie van partijen. Beide partijen dienen dan samen, op een door de rechtbank bepaalde datum, bij de rechtbank te verschijnen, zodat de rechter vragen kan stellen. Ook kan dan worden bekeken of de partijen tot een schikking kunnen komen.

Als er geen schikking getroffen wordt en de rechter heeft bepaald welke partij in zijn recht staat, wordt er een vonnis gewezen. Dit vonnis is een executoriale titel waarmee je de deurwaarder opdracht kunt geven om beslag te leggen, indien de veroordeelde partij niet vrijwillig overgaat tot betalen. Er kan dan beslag gelegd worden op bijvoorbeeld de bankrekening, de roerende zaken, onroerende zaken of het inkomen.

Kosten van een dagvaardingsprocedure

Bij een dagvaardingsprocedure moet je rekening houden met de volgende kosten:

Betekenen van de dagvaarding. De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoogte van de vordering(en) en van de eiser. Voor het laatste is van belang om je gaat dagvaarden namens een natuurlijk persoon, of namens een niet-natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld een BV.

Het salaris van de gemachtigde. De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoogte van de vordering(en) en het aantal verrichte proceshandelingen.

Kosten van de deurwaarder. Als de debiteur na het behalen van het vonnis nog steeds niet vrijwillig tot betaling overgaat, kun je de deurwaarder opdracht geven tot beslaglegging over te gaan. Elk beslag brengt kosten met zich mee. Deze kosten mogen op de debiteur worden verhaald, waarvoor natuurlijk ook geldt dat deze wel betaald moeten worden door de debiteur.

Contact Image

Mark Rombouts

Commercieel Manager

0880406955m.rombouts@cbmk.nl

Stel je vraag aan onze specialist

Heb je een vraag? Stel hem aan één van onze specialisten. Zij helpen je graag en voorzien je van een passend advies.

Mark Rombouts

Commercieel Manager

088 040 69 55 m.rombouts@cbmk.nl
Author Profile Picture