Wat is een faillissementsprocedure?

Wanneer de debiteur niet vrijwillig overgaat tot betalen tijdens het minnelijke incassotraject, is het mogelijk om een faillissementsprocedure op te starten. Dit is een korte procedure, met vaak maar één mogelijkheid voor de debiteur, namelijk betalen

Een faillissementsprocedure is kort en effectief

Wanneer de debiteur geen verweer voert tegen de vordering en je op korte termijn druk wilt uitoefenen op de debiteur, kun je ervoor kiezen om een faillissementsprocedure op te starten. Een faillissementsprocedure is een relatief goedkope, korte procedure en een zeer effectief drukmiddel. Voor een debiteur is er namelijk maar vaak één manier om een faillissement te voorkomen, en dat is betalen.

Tijdens een faillissementsprocedure doet de rechter geen inhoudelijke uitspraak over de geldigheid van je vordering. Je ontvangt dan ook geen executoriale titel. Als je uiteindelijk beslag wil laten leggen op het vermogen van de debiteur, is een dagvaardingsprocedure een betere optie.

Faillissementsprocedure, samen met een andere schuldeiser

Als een partij niet overgaat tot betalen, het er niet naar uitziet dat deze partij tot betaling zal overgaan en er meerdere schuldeisers zijn, verkeert deze partij in de toestand van opgehouden zijn met betalen. Het is dan mogelijk om het faillissement van deze partij aan te vragen. Hiervoor moet je wel bekend zijn met minimaal nog één andere schuldeiser.

Om het faillissement aan te vragen moet een advocaat een faillissementsverzoek naar de rechtbank te sturen. De rechtbank bepaalt dan een datum voor de mondelings behandeling van het faillissementsverzoek. Het is de bedoeling dat de partij waarvan het faillissement is aangevraagd en de advocaat van de partij die het faillissement aanvraagt, op die datum voor de rechtbank verschijnen. Als de partij waarvan het faillissement wordt aangevraagd, op de zitting niet kan aantonen dat hij niet in de toestand verkeert van te hebben opgehouden met betalen, wordt het faillissement uitgesproken. De rechtbank stelt een curator aan en alle schuldeisers moeten hun openstaande vordering(en) bij de curator indienen.

De curator gaat vervolgens bekijken wat de failliete partij aan financiële middelen heeft of waar nog financiële middelen van gemaakt kunnen worden. Aan het einde van het faillissement, dat overigens jaren kan duren, worden alle schuldeisers bericht of er een bedrag uitgekeerd wordt.

Met welke kosten moet je rekening houden als je een faillissementsprocedure wilt starten?

Een faillissementsverzoek kan alleen door een advocaat worden ingediend. Je dient dus rekening te houden met het uurtarief van een advocaat. Daarnaast moet voor het indienen van een faillissementsverzoek griffierecht worden voldaan. Bij de hoogte van het griffierecht is het van belang om je het faillissementsverzoek laat indienen namens een natuurlijk persoon, of namens een niet-natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld een BV.

Als de debiteur naar aanleiding van het faillissementsverzoek een betalingsregeling wenst te treffen, probeert de advocaat de kosten van het faillissementsverzoek mee te nemen in deze regeling. Als de debiteur naar aanleiding van het verzoek failliet verklaard wordt, dan mogen de gemaakte kosten als preferente vordering bij de curator ingediend worden. Dat betekent dat deze vordering met voorrang uitgekeerd wordt, als hier financiële middelen voor zijn.

Contact Image

Mark Rombouts

Commercieel Manager

0880406955m.rombouts@cbmk.nl

Stel je vraag aan onze specialist

Heb je een vraag? Stel hem aan één van onze specialisten. Zij helpen je graag en voorzien je van een passend advies.

Mark Rombouts

Commercieel Manager

088 040 69 55 m.rombouts@cbmk.nl
Author Profile Picture