Wat is een sommatie schrijven?

Wanneer CBMK een vordering ter incasso neemt is de eerste stap om de debiteur kenbaar te maken dat de vordering aan CBMK is overgedragen. Dit doen wij door middel van het sturen van een sommatie schrijven. Als een vordering aan ons overgedragen wordt, sturen wij uiterlijk binnen 24 uur een sommatie schrijven naar jouw debiteur.

Wat staat er in een sommatie schrijven?

In een sommatie schrijven staan de volgende gegevens:

  • Naam en adresgegevens van de opdrachtgever
  • Het dossiernummer
  • Kenmerk van de factuur van onze opdrachtgever
  • Hoofdsom (het verschuldigde bedrag van de originele factuur)
  • De wettelijk verschuldigde rente
  • Incassokosten
  • Het totaal te vorderen bedrag
  • De betalingstermijn (standaard 8 dagen) en het rekeningnummer
  • Inloggegevens voor de debiteur voor betaling van het verschuldigde bedrag via iDeal.

Contact Image

Mark Rombouts

Commercieel Manager

0880406955m.rombouts@cbmk.nl

Stel je vraag aan onze specialist

Heb je een vraag? Stel hem aan één van onze specialisten. Zij helpen je graag en voorzien je van een passend advies.

Mark Rombouts

Commercieel Manager

088 040 69 55 m.rombouts@cbmk.nl
Author Profile Picture