Zijn mijn algemene voorwaarden nog up-to-date?

Er zijn veel soorten overeenkomsten waar een ondernemer mee te maken heeft binnen het zogenaamde contractenrecht. Om risico’s te minimaliseren en ongewenste situaties te voorkomen, is het noodzakelijk om overeenkomsten schriftelijk vast te leggen.

Algemene voorwaarden zijn de basis van een onderneming

Binnen het contractenrecht zijn er veel soorten overeenkomsten waar je mee te maken hebt als ondernemer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een koopovereenkomst, een geldleningsovereenkomst, een distributieovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Om risico’s te minimaliseren en ongewenste situaties te voorkomen, is het noodzakelijk om overeenkomsten schriftelijk vast te leggen. Mocht je onverhoopt in een geschil terecht komen, dan wordt eerst gekeken naar wat is overeengekomen.

Om bijvoorbeeld op de algemene voorwaarden terug te kunnen vallen, moeten deze schriftelijk op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard. Ook als je eigenaar wilt blijven van de geleverde zaken tot het moment dat er betaald is, moet je dat vooraf schriftelijk overeenkomen. Als de partij waarmee je een overeenkomst hebt gesloten de gemaakte afspraken niet correct nakomt, dien je deze partij in gebreke te stellen. Ook dat moet je schriftelijk vast leggen.

Als deze partij een consument is en met de betaling in gebreke blijft, moet je een 14-dagenbrief verzonden hebben, voordat je de vordering ter incasso uit handen geeft. Aan de inhoud van een dergelijke 14-dagen brief worden specifieke eisen gesteld. Zo kunnen op een later moment de incassokosten op de debiteur verhaald worden. Het is niet alleen belangrijk (en noodzakelijk!) om zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen, het is ook belangrijk om de juiste en up-to-date documenten te gebruiken.

Contact Image

Mark Rombouts

Commercieel Manager

0880406955m.rombouts@cbmk.nl

Stel je vraag aan onze specialist

Heb je een vraag? Stel hem aan één van onze specialisten. Zij helpen je graag en voorzien je van een passend advies.

Mark Rombouts

Commercieel Manager

088 040 69 55 m.rombouts@cbmk.nl
Author Profile Picture