Incasso België

Neem contact met ons op

Kennis van de Belgische wet- en regelgeving

Welke acties onderneem je als jouw Belgische debiteuren niet of veel te laat betalen? Na Duitsland is België de belangrijkste handelspartner van Nederland. De tweetaligheid bij onze zuiderburen heeft ook consequenties voor de incassoprocedure. Het incasseren van vorderingen in Vlaanderen vertoont gelijkenissen met Nederland. Wallonië lijkt qua cultuur en betalingsgedrag meer op Frankrijk. Vanzelfsprekend staat CBMK je ook voor incasso in België met raad en daad terzijde.

Stappenplan incasso België

1. Verstuur een aanmaning

Komt een Belgische debiteur zijn betalingsverplichtingen niet na? Start dan het debiteurenbeheer op door diverse herinneringen of aanmaningen te versturen. Reageert de debiteur hierop? Probeer dan een betalingsregeling (regeling in der minne) te treffen. Slaagt deze opzet niet? Draag dan de openstaande vordering over aan de incassospecialisten van CBMK.

2. Draag de openstaande vordering over

Onze incassopartners in België spreken de taal van de debiteur, kennen de cultuur en betalingsgewoontes van het land en zijn vanzelfsprekend op de hoogte van de lokale wet- en regelgeving. Onze incassopartners gaan voor je aan de slag, tegen vooraf bepaalde tarieven. CBMK voert de regie, bewaakt de voortgang en blijft het aanspreekpunt voor jouw incasso in België. Reageert de debiteur niet op onze schriftelijke of telefonische sommaties? Start dan een juridische procedure.

3. Dagvaarding van de debiteur

Weigert de Belgische debiteur nog steeds te betalen, dan ontvang je van CBMK een goed onderbouwd procesadvies. Hierin krijg je argumenten om het dossier te sluiten of om de debiteur te dagvaarden. Conservatoir beslag raden we vanwege de hoge proceskosten en de onzekere slagingskans af. Op de comparitie van partijen na lijken de Nederlandse en de Belgische bodemprocedures op elkaar. Bij betwisting stelt de rechter een conclusiekalender op, waarop gedaagde en eiser kunnen reageren. Komt de debiteur alsnog in het geweer, dan krijgt de zaak een vervolg op basis van uurtarief. De kosten voor het griffierecht zijn in België een stuk lager dan in Nederland.

Lokale wetgeving ten aanzien van incasso België

Rente en buitengerechtelijke incassokosten

Zijn je algemene voorwaarden van toepassing? In dat geval kan je de contractuele rente en de incassokosten vorderen bij de Belgische debiteur, zoals vermeld in de voorwaarden. Zijn deze voorwaarden niet van toepassing, dan heb je 2 mogelijkheden:

De debiteur is een onderneming

Volgens de Belgische wet mag je de volgende bedragen in rekening brengen:

De variabele wettelijke rente

Een bedrag van € 40,- aan invorderingskosten
Een vergoeding (afhankelijk van de hoogte van uw vordering) bij juridische procedures

De debiteur is een consument

Volgens de Belgische wet mag je de volgende bedragen in rekening brengen:

De variabele wettelijke rente

Een vergoeding (afhankelijk van de hoogte van uw vordering) bij juridische procedures

Voorbeeld uit de praktijk

Zekerder internationaal zaken doen

Een webshop met lifestyle producten wilde na de Brexit  haar producten in Groot-Brittannië aanbieden, wat leidde tot complexere debiteuren- en incassokwesties.

 

CBMK heeft een op maat gemaakt debiteurenproces ontwikkeld, afgestemd op de Britse markt en regelgeving. Dit omvatte het opzetten van een effectief internationaal incassoproces.

 

Deze internationale incasso-aanpak leidde tot een vlotte transactieverwerking en sterk debiteurenbeheer, wat resulteerde in een verbeterde marktpositie en cashflow.

Contact Image

Johan Rombouts

Marketing

088-04069000620010005j.rombouts@cbmk.nl

Bekijk handige documenten in de kennisbank

Met deze documenten en artikelen helpen we je graag op weg

Waarom CBMK de beste keus is

Waar Passie en Expertise Samenkomen. Bij CBMK streven we naar de hoogste kwaliteit in alles wat we doen. Ons toegewijde team, met een diepe kennis en passie voor ons vakgebied, zet zich elke dag in om uitzonderlijke resultaten te leveren. Met CBMK kies je voor een partner die niet alleen je verwachtingen begrijpt, maar ze ook wil overtreffen. Jouw succes is onze missie.

50+ jaar kennis en ervaring

Innovatieve systemen

Geregistreerd bij AFM

Betrouwbaar & gecertificeerd

3000+ tevreden klanten

Internationale facturen sneller betaald

Krijg internationale facturen sneller betaald. Leon geeft je gratis en vrijblijvend advies over het optimaliseren van jouw internationale incassoproces.