Incassokosten berekenen op consumentenvorderingen

Direct berekenen

Alles wat jij moet weten over incassokosten

Op deze pagina leggen we meer uit over het berekenen van incassokosten op consumentenvorderingen. Om de incassokosten gemakkelijk te berekenen, bieden we jou deze handige tool. Deze stelt je in staat om snel te berekenen welke incassokosten jij in rekening mag brengen. Dit is essentiële informatie voor schuldeisers om financiële verplichtingen correct te beheren.

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn kosten die buitengerechtelijk worden gemaakt door een schuldeiser wanneer een schuldenaar niet of niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet. Deze kosten kunnen worden verhaald op de schuldenaar. Wanneer een schuldenaar niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, kan de schuldeiser actie ondernemen om alsnog zijn geld te krijgen door bijvoorbeeld een incassobureau in te schakelen.

Hoe worden incassokosten berekend?

De Wet Incassokosten (WIK)

De ‘Wet Incassokosten’, ook bekend als de WIK, is een regeling die officieel werd ingevoerd op 1 juli 2012 en staat formeel bekend als het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Deze wet heeft als doel om consumenten te beschermen tegen te hoge incassokosten. In de wet is een staffel opgenomen die wordt toegepast op de hoofdsom, zoals hieronder uiteengezet. Let op, de WIK is verplicht bij consumentenvorderingen.

Een verdere uitleg vind je bij veelgestelde vragen naar de rekenmodule.

Contact Image

Leon Koppen

Directeur

0880406953l.koppen@cbmk.nl

Incassokosten berekenen

Incassokosten die je in rekening mag brengen conform WIK

Om het jou gemakkelijk te maken, bieden wij een rekenmodule aan waarmee jij snel de incassokosten kunt berekenen die van toepassing zijn op de situatie. Voer eenvoudig het openstaande bedrag in en onze tool zal automatisch de bijbehorende incassokosten volgens de WIK berekenen.

Disclaimer:

Het gebruik van onze rekenmodule en de informatie op deze pagina is bedoeld als hulpmiddel.

Hoewel we ernaar streven om accurate en actuele informatie te bieden, raden we aan om ook juridisch advies in te winnen voor specifieke situaties.

Veelgestelde vragen

Nee, bij consumentenvorderingen niet. Volgens de WIK moet eerst een kosteloze aanmaning worden verstuurd. Deze kan door de schuldeiser zelf worden verzonden. Deze zogenaamde 14-dagenbrief moet aan bepaalde vereisten voldoen:

De termijn van 14 dagen begint op de dag nadat de schuldenaar de aanmaning heeft ontvangen. Op die manier heeft de schuldenaar daadwerkelijk 14 dagen de tijd om te betalen zonder extra incassokosten. In de 14-dagenbrief moeten de consequenties worden vermeld bij niet-betaling. Ook moet het bedrag aan incassokosten dat daarna verschuldigd is, worden genoemd.

De formulering in de kosteloze aanmaning is cruciaal. Als dit niet correct wordt omschreven, kunnen de incassokosten mogelijk worden afgewezen bij een eventuele gerechtelijke procedure. Daarom moet in de 14-dagenbrief worden vermeld dat “binnen veertien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd’ moet worden betaald. Het is ook mogelijk om een langere termijn te hanteren, maar dit moet altijd duidelijk worden omschreven.

De incassokosten zijn wettelijk bepaald en afhankelijk van de hoogte van de vordering. In Nederland worden wettelijke incassokosten berekend volgens een staffel, waarbij het percentage afneemt naarmate het openstaande bedrag hoger wordt.

Staffel:

Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012

  • 15% over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 40,-;
  • 10% over de volgende € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering;
  • 5% over de volgende € 5.000,- van de hoofdsom van de vordering;
  • 1% over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering;

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

Voor B2B geldt deze regeling als ‘regelend recht’. Dit betekent dat partijen ervan kunnen afwijken en andere afspraken kunnen maken, bijvoorbeeld via algemene voorwaarden. Concreet betekent dit dat de WIK van toepassing is, tenzij anders is overeengekomen.

Nee, incassokosten zijn alleen verschuldigd wanneer er sprake is van een verzuim van betaling en nadat er een aanmaning is gestuurd.

De maximale incassokosten zijn wettelijk bepaald en variëren afhankelijk van het openstaande bedrag.

Of over de incassokosten ook nog BTW mag worden berekend, is afhankelijk van de vraag of de schuldeiser zelf BTW-plichtig is. Als dat zo is (en de schuldeiser dus zelf BTW kan terugvragen aan de fiscus) dan mag een incassobureau geen BTW over de incassokosten berekenen. Is de schuldeiser niet BTW-plichtig, dan is het bedrag aan BTW voor hem een ‘schadepost’ omdat dit bedrag niet kan worden teruggevraagd bij de belastingdienst.

Op dat moment zal een incassobureau ook BTW over de incassokosten berekenen en wordt aan de schuldenaar dus een hoger bedrag in rekening gebracht. Dus het incassobureau bekijkt dit als volgt:

  1. is schuldeiser BTW-plichtig -> dan geen BTW over de incassokosten
  2. is schuldeiser niet BTW-plichtig -> dan wel BTW over de incassokosten.

Een incassobureau mag incassokosten in rekening brengen nadat zij een aanmaning hebben gestuurd en de schuldenaar in verzuim is.

Jouw facturen snel betaald

Leon geeft je vrijblijvend advies over het incassoproces en de mogelijkheden om jouw openstaande factuur snel betaald te krijgen. Hij helpt je graag