Wettelijke rente berekenen

Direct berekenen

Alles wat jij moet weten over wettelijke rente

Op deze pagina geven we je meer informatie over wettelijke rentes en de toepassing hiervan. Om het berekenen van de wettelijke (handels)rente te vergemakkelijken, bieden we jou deze handige tool aan om de wettelijke (handels)rente te berekenen die van toepassing kan zijn op uitstaande vorderingen.

Wat is wettelijke rente?

Wettelijke (handels)rente is de rente die door de wet is vastgesteld en geheven kan worden op bedragen die na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet zijn voldaan. In Nederland worden twee soorten wettelijke rente onderscheiden: wettelijke rente voor handelstransacties en wettelijke rente voor niet-handelstransacties.

  • Wettelijke rente voor handelstransacties is van toepassing op transacties tussen bedrijven (B2B) of tussen bedrijven en overheden. Deze rente is bedoeld om een vorm van schadevergoeding te kunnen vorderen als er niet tijdig wordt betaald.
  • Wettelijke rente voor niet-handelstransacties geldt voor transacties waarbij ten minste één partij een consument is. Deze rente is vaak lager dan die voor handelstransacties om consumenten niet te zwaar te belasten. Ook deze rente is bedoeld om een vorm van schadevergoeding te kunnen vorderen als er niet tijdig wordt betaald.

Hoe wordt de wettelijke rente berekend?

De hoogte van de wettelijke (handels)rente wordt periodiek door de Nederlandse overheid vastgesteld en kan tussentijds veranderen. Om de verschuldigde rente te berekenen, moet je beschikken over de volgende informatie: de hoogte van het uitstaande bedrag, het toepasselijke rentepercentage en de periode waarover de rente berekend mag worden. Hoe hoog is de wettelijke rente? | Rijksoverheid.nl

Contact Image

Leon Koppen

Directeur

0880406953l.koppen@cbmk.nl

Wettelijke rente berekenen

Om het jou gemakkelijk te maken kan je met deze rekenmodule snel de wettelijke rente berekenen die van toepassing kan zijn op jouw situatie. Voer het verschuldigde factuurbedrag, de vervaldatum van de renteberekening en het type transactie in. Onze tool doet de rest.

Disclaimer: Het gebruik van onze rekenmodule en de informatie op deze pagina is bedoeld als leidraad. Hoewel we ernaar streven om accurate en actuele informatie te bieden, raden we aan om ook juridisch advies in te winnen voor specifieke situaties.

Veelgestelde vragen

De rente die door de wet is vastgesteld en geheven kan worden op bedragen die na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet zijn voldaan.

Hier geven we voorbeelden van verschillende soorten rente die ook in onze module kunnen worden gebruikt.

Handelsrente samengesteld: Dit verwijst naar de samengestelde rente die wordt toegepast op handelstransacties tussen bedrijven of tussen bedrijven en overheden. Het betekent dat de rente periodiek wordt berekend en toegevoegd aan het uitstaande bedrag, waardoor de rente op rente wordt berekend.

Niet-handelsrente samengesteld: Dit is de samengestelde rente die wordt toegepast op transacties waarbij ten minste één partij een consument is. Zoals bij handelsrente samengesteld, wordt de rente periodiek berekend en toegevoegd aan het uitstaande bedrag.

Contractuele rente samengesteld: Dit verwijst naar de samengestelde rente die wordt vastgesteld volgens de voorwaarden van een contract. Het houdt in dat de rente periodiek wordt berekend en toegevoegd aan het uitstaande bedrag op basis van de overeengekomen voorwaarden tussen de partijen.

Handelsrente niet samengesteld: Dit is de niet-samengestelde rente die wordt toegepast op handelstransacties tussen bedrijven of tussen bedrijven en overheden. De rente wordt niet periodiek toegevoegd aan het uitstaande bedrag, maar wordt slechts eenmaal berekend en toegevoegd aan het verschuldigde bedrag.

Niet-handelsrente niet samengesteld: Dit verwijst naar de niet-samengestelde rente die wordt toegepast op transacties waarbij ten minste één partij een consument is. Zoals bij handelsrente niet samengesteld, wordt de rente niet periodiek toegevoegd aan het uitstaande bedrag, maar wordt slechts eenmaal berekend en toegevoegd aan het verschuldigde bedrag.

Contractuele rente niet samengesteld: verwijst naar de rente die wordt overeengekomen tussen de partijen in een contract en die niet periodiek wordt berekend en toegevoegd aan het uitstaande bedrag. In plaats daarvan wordt deze rente eenmalig berekend en toegevoegd aan het verschuldigde bedrag, zonder verdere accumulatie van rente op rente.

Voor transacties tussen bedrijven (B2B) of tussen bedrijven en overheden.

Zorgen voor tijdige betalingen binnen de zakelijke markt. Rente kan ook worden gezien als een “vergoeding” voor het niet tijdig betalen van de openstaande factuur.

Jouw facturen sneller betaald

Krijg facturen sneller betaald met behoud van de goede klantrelatie. Leon geeft je vrijblijvend advies over het optimaliseren en inrichten van jouw debiteuren- / incassoproces.